مدل اولیه‌ی AIDA در حدود 75 سال قبل طراحی شده و در سال‌های اواخر قرن گذشته با افزودن حرف S به صورت AIDAS تکامل یافته و کماکان یک ابزار آموزشی معتبر و قابل اجراست. مدل AIDAS از ترکیب حروف اول کلمات زیر تشکیل شده است: Attention: توجه Interest: علاقه Desire: تمایل Action: تصمیم به خرید […]

  • چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 تیر 1397