مجموعه سرویس های طلایی پشتیبانی ، نظرسنجی و جلب رضایت مشتریان از سفارشات را وظیفه خود می داند.

از اینکه با تکمیل فرم نظرسنجی ، پیشنهادات و انتقادات ما را در بهبودی ارائه خدمات یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

×