“هدیه سرویس های طلایی به شما طراحی رایگان توسط طراحان حرفه ای”

توجه:
۱-   قیمت ها کاملا تمام شده می باشد و طراحی اختصاصی توسط طراحان حرفه ای سرویس های طلایی برای شما کاملا رایگان صورت میپذیرد.
۲- سفارشات به صورت غیرحضوری پذیرفته میشود
۳- یک دوم ( نصف) هزینه  قبل از انجام طراحی و چاپ دریافت میگردد.
۴- در صورت تمایل به سفارش غیر حضوری از منو ها گزینه سفارش آنلاین را کلیک نماییدو طرح خود را تشریح نموده و ایمیل خود را همراه با فرم سفارش برای ما ارسال نمایید تا در اسرع زمان طراحان ما طرح های طراحی شده را برای شما ارسال نموده و تاییدیه شما را دریافت نمایند.
۵ – مسئولیت غلط های املایی ودیگر موارد که توسط شما نوشته میشود با خودتان می باشد و شرکت هیچ مسئولیتی دراین مورد نمی پذیرد.
۶-در صورت آماده بودن طرح گرافیکی شما و عدم نیاز به طراحی می توانید طرح خود را به آدرس ایمیل ما ارسال نمایید.

با تشکر
سرویس های طلایی


 تعرفه قیمت کارت ویزیت

نوع کالا

کد کالا

تیراژ

قیمت کل (تومان)

یک رو

دورو

سلفون براق

v50

۱۰۰۰ عدد

۲۰۰۰۰

۲۷۰۰۰

سلفون براق دورگرد

v51

۱۰۰۰ عدد

۵۴۰۰۰

سلفون مات

v52

۱۰۰۰ عدد

۲۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

سلفون مات دورگرد

v53

۱۰۰۰ عدد

۵۴۰۰۰

سلفون مات دورو با  UV

v54

۱۰۰۰ عدد

۶۰۰۰۰

سلفون مات دورو طلاکوب

v55

۱۰۰۰ عدد

۸۵۰۰۰

گلاسه با روکش یو وی

v56

۱۰۰۰ عدد

۲۱۰۰۰

۲۸۰۰۰

گلاسه بدون روکش یووی

v57

۱۰۰۰ عدد

۲۰۰۰۰

۲۷۰۰۰

کتان امباس

v58

۱۰۰۰ عدد

۲۵۰۰۰

۳۵۰۰۰

کتان آلمانی

v59

۱۰۰۰ عدد

۳۲۰۰۰

۳۸۰۰۰

سوسماری

v60

۱۰۰۰ عدد

۲۸۰۰۰

۳۵۰۰۰

لیبل با رو کش یو وی

v61

۱۰۰۰ عدد

۳۰۰۰۰

لیبل با روکش سلفون براق

v62

۱۰۰۰ عدد

۲۷۰۰۰

لیبل بدون روکش یووی

v63

۱۰۰۰ عدد

۲۴۰۰۰

لمینیت براق دورگرد ۶*۹

v64

۱۰۰۰ عدد

۷۵۰۰۰

لمینیت براق دورگرد ۴.۸*۸.۵

v65

۱۰۰۰ عدد

۶۸۰۰۰

لمینیت براق مربعی دورگرد ۵*۵

v66

۱۰۰۰ عدد

۷۳۰۰۰

لمینیت مات دورگرد ۴.۸*۸.۵

v67

۱۰۰۰ عدد

۹۰۰۰۰

لمینیت مات دورگرد ۶*۹

v68

۱۰۰۰ عدد

۱۰۲۰۰۰

لمینیت مات مربعی دورگرد ۵*۵

v69

۱۰۰۰ عدد

۷۶۰۰۰

لمینیت برجسته ۴.۸*۸.۵

v70

۱۰۰۰ عدد

۷۶۰۰۰

لمینیت برجسته دورگرد ۶*۹

v71

۱۰۰۰ عدد

۸۵۰۰۰

لمینیت طرح موج براق ۶*۹

v72

۱۰۰۰ عدد

۷۰۰۰۰

لمینیت طرح موج مات ۶*۹

v73

۱۰۰۰ عدد

۱۰۲۰۰۰

لمینیت طلاکوب دورگرد ۶*۹

v74

۱۰۰۰ عدد

۱۳۰۰۰۰

میکرون۵۰۰PVC

v75

۱۰۰۰ عدد

۳۷۴۰۰۰

آهنربایی ۶*۹

v76

۱۰۰۰ عدد

۱۷۰۰۰۰

شیشه ای

v77

۱۰۰۰ عدد

۳۰۰۰۰۰

 تعرفه قیمت تراکت

 

نوع کالا

کد کالا

جنس

تیراژ

قیمت کل (تومان)

یک رو

دو رو

تراکت A5 دورنگ

t50

الوان

۱۰۰۰ عدد

۲۴۰۰۰

۳۳۵۰۰

۲۰۰۰ عدد

۴۰۰۰۰

۶۴۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۹۵۰۰۰

۱۵۵۰۰۰

تراکت A5 دورنگ

t51

سبک(رنگی-سفید)

۱۰۰۰ عدد

۲۴۰۰۰

۳۶۵۰۰

۲۰۰۰ عدد

۴۵۰۰۰

۷۰۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۱۰۰۰۰

۱۷۰۰۰۰

تراکت A5 چهاررنگ

t52

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۷۰۰۰۰

۸۵۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۹۵۰۰۰

۱۱۴۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۱۵۰۰۰۰

۱۶۰۰۰۰

تراکت A5 چهاررنگ

t53

گلاسه ۱۱۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۸۰۰۰۰

۱۱۲۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۲۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۵۰۰۰ عدد

۲۹۰۰۰۰

۲۹۵۰۰۰

 

تعرفه قیمت بروشور

نوع کالا

کد کالا

جنس

تیراژ

قیمت کل (تومان)

دو رو

بروشورA4 دورنگ

t57

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۱۵۵۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۲۰۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۲۵۰۰۰۰

بروشورA4 دورنگ

t58

گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۱۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۲۸۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۳۵۰۰۰۰

بروشور A4 چهاررنگ

t59

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۲۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۲۸۵۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۳۵۰۰۰۰

بروشور A4 چهاررنگ

T60

گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۷۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۳۸۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۵۰۰۰۰۰

بروشور A4 چهاررنگ

T60

مقوا ۲۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۳۳۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۵۰۹۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۶۸۰۰۰۰

 

تعرفه قیمت پوستر

نوع کالا

کد کالا

جنس

تیراژ

قیمت کل (تومان)

یک رو

پوستر ۳۵*۵۰ A3دورنگ

T61

تحریر ۷۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۱۶۵۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۲۳۵۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۳۱۵۰۰۰

پوستر۳۵*۵۰ A3 دورنگ

T62

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۱۷۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۲۵۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۳۳۰۰۰۰

پوستر۳۵*۵۰ A3 چهاررنگ

T63

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۳۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۳۱۵۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۳۹۴۰۰۰

پوستر ۳۵*۵۰ A3 چهاررنگ

T64

گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۳۰۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۴۴۵۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۵۹۰۰۰۰

پوستر۳۵*۵۰ A3 چهاررنگ

T65

مقوا ۲۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۳۶۸۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۵۸۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۸۰۰۰۰۰

پوستر۳۵*۵۰ A3 چهاررنگ

T66

مقوا ۳۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۴۰۰۰۰۰

۶۵۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰

 

پوستر ۵۰*۷۰ دورنگ

T67

تحریر ۷۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۲۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۳۷۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۵۰۰۰۰۰

پوستر ۵۰*۷۰ دورنگ

T68

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۴۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۴۰۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۵۵۰۰۰۰

پوستر ۵۰*۷۰ چهاررنگ

T69

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۴۴۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۶۰۲۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۷۵۰۰۰۰

پوستر ۵۰*۷۰ چهاررنگ

T70

گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۵۷۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۸۵۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۱۱۰۰۰۰۰

پوستر ۵۰*۷۰ چهاررنگ

T71

مقوا ۲۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۷۰۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۱۵۰۰۰۰۰

پوستر ۵۰*۷۰ چهاررنگ

T72

مقوا ۳۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۸۰۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰۰

۱۷۰۰۰۰۰

 

 تعرفه قیمت کاتالوگ

 

 

نوع کالا

کد کالا

جنس

تیراژ

قیمت کل (تومان)

دو رو

کاتالوگA3 دورنگ

T73

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۸۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۴۰۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۵۴۰۰۰۰

کاتالوگA3 دورنگ

T742

گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۳۸۵۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۶۰۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۸۶۰۰۰۰

کاتالوگA3 چهار رنگ

T75

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۴۰۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۵۴۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۶۷۰۰۰۰

کاتالوگA3 چهار رنگ

T76

گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۵۲۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۷۳۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۹۲۰۰۰۰

کاتالوگA3 چهار رنگ

T77

مقوا ۲۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۵۹۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۹۲۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۱۲۰۰۰۰۰

کاتالوگA3 چهار رنگ

T78

مقوا ۳۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۶۷۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۱۰۹۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۱۵۰۰۰۰۰

کاتالوگA4 دورنگ

T79

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۱۶۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۲۲۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۲۹۰۰۰۰

کاتالوگA4 دورنگ

T80

گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۲۶۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۳۲۵۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۴۴۰۰۰۰

کاتالوگA4 چهار رنگ

T81

تحریر ۸۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۱۸۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۲۸۵۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۳۵۲۰۰۰

کاتالوگA4 چهار رنگ

T82

گلاسه ۱۳۵ گرم

۱۰۰۰ عدد

۲۷۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۳۹۰۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۵۰۰۰۰۰

کاتالوگA4 چهار رنگ

T83

مقوا ۲۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۳۳۰۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۵۰۹۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۶۵۰۰۰۰

کاتالوگA4 چهار رنگ

T84

مقوا ۳۰۰ گرم

۱۰۰۰ عدد

۳۷۵۰۰۰

۲۰۰۰ عدد

۵۳۶۰۰۰

۳۰۰۰ عدد

۷۲۵۰۰۰


onlinepay


  • پشتیبان سایت
  • ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
  • 137 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.