کاغذ تحریر

کاغذ تحریر – کاغذ تحریر تقریبا رایج‌ترین نوع کاغذ است که برای مصارف گوناگونی ازجمله کاغذ در روزنامه تا چاپ کاتالوگ و… استفاده می‌شود.

 نامه برای مراسلات و قراردادن قراردادهای شرکت و … مواردی از این دست طراحی می شود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 16 آبان 1394

همانطور که در بخش تعریف ست اوراق اداری ذکر شد، پاکت نامه برای مراسلات و قراردادن قراردادهای شرکت و … مواردی از این دست طراحی می شود. ابعاد آن معمولا یا متناسب با کاغذ A4 است که دو تا، از طول، خورده باشد، یا متناسب با کاغذ A4 و یا A5 است که کاغذ ، […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 21 فروردین 1393