مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیت های ماست. او به ما وابسته نیست ما به او وابسته هستیم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نمائیم به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق فرصتی که برای ادامه کار به ما می دهد و درحق ما لطف می کند.با نقل این مقدمه زیبا قصد دارم نکاتی را در رابطه با تبلیغات موثر در محیط کار بیان کنم.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 19 آبان 1397

شاید سال‌هاست كه برای كسب و كارتان زحمت می‌كشید اما هنوز هم، با وجود مشتریان زیاد، یك نام آشنا نشده‌اید. ممكن است فكر كنید محصول یا خدمتی كه ارائه می‌دهید شایستگی چنین نامی را ندارد اما اشتباه می‌كنید. گناه ناآشنا بودن محصول‌تان را بر گردن خط تولید یا مجموعه‌ای كه سازمان‌دهی كرده‌اید نیندازید؛ مقصر اصلی […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 30 مرداد 1397