4 اکتبر – روز جهانی اسکان بشر

دلایل نامگذاری روز جهانی اسکان بشر 12 مهرماه (4 اکتبر ) اولین دوشنبه ماه اکتبر را سازمان ملل متحد، روز جهانی اسکان بشر نام گذاری کرده است. این روز سرآغاز ماهی است که “اکتبر شهری” نام گرفته است؛ یک ماه برای رویدادها و فعالیت های متنوع جهت افزایش آگاهی، ارتقاء سطح مشارکت، بسط دانش و […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 8 دی 1397

۱۸ مرداد مصادف با نهم مارس به نام روز بین المللی مردم بومی نام گذاری شده است که از سوی مردم کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 1 دی 1397