دستگاههای چاپ  یووی رول  شرکت ویت کالر (Wit-Color )  در 2 عرض  مختلف تولید میشوند که دقیقا هر سایز مطابق با نیازها و خواسته های قشر خاصی از کاربران این دستگاه است و مطابق با جدیدترین استاندارهای جهانی میباشد. اندازه های دستگاه : عرض 320 سانتیمتر و عرض 520 سانتیمتر که توانایی تحمل وزن سنگین ترین رولهای مورد چاپ را دارا میباشند.

×