روز صنعت چاپ

روز صنعت چاپ روزی ست که می توان از تلاش های کارگران ، صنعتگران ، هنرمندان و بزرگانی که برای هنر کشورمان زحمت می کشند قدردانی کرد. 11 شهریور روز چاپ پس از دو سده قدمت ، به عنوان روز صنعت و چاپ در کشورمان نام گذاری شد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 19 آبان 1400
×