تفاوت Park Domain و Domain Forwarding؟ حتما گاهی اوقات دیده اید یا شنیده اید که، یک سایت با چندین دامنه مختلف بارگذاری می گردد! به طور مثال دامنه اصلی وبسایتی، test.com است، اما مشاهده می کنید که این وبسایت با test1.com, test.ir یا website.org نیز بارگذاری می گردد. به این قابلیت و نحوه انجام آن […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 17 مرداد 1398

دامنه هایی که به یک دامنه اصلی اشاره می‌کنند و محتوای همه دامنه های پارک شده با دامنه اصلی که دامنه های پارک شده به آن اشاره می‌کنندیکسان است. اگر کاربر آن ها را در مرورگر وارد نماید ، باز هم صفحه مربوط به دامنه اصلی را مشاهده خواهد نمود. با استفاده از دامنه های […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 15 مرداد 1398
×