به تکامل منطقی دخیره سازی متن و تصویر به صورت دیجیتال چاپ بر اساس نیاز و یا (P.O.D) گفته می شود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 6 دی 1395
×