لیتوگرافی چیست؟

لیتوگرافی یک واژه یونانی است که از دو قسمت لیتوس ( Lithos ) به معنای سنگ و گرافی ( Graphia ) به معنای نوشتن و حکاکی کردن، تشکیل شده است. با ترجمه کلمه به کلمه، این واژه به صورت حکاکی بر روی سنگ معنی می‌شود.

×