تفاوت Park Domain و Domain Forwarding؟ حتما گاهی اوقات دیده اید یا شنیده اید که، یک سایت با چندین دامنه مختلف بارگذاری می گردد! به طور مثال دامنه اصلی وبسایتی، test.com است، اما مشاهده می کنید که این وبسایت با test1.com, test.ir یا website.org نیز بارگذاری می گردد. به این قابلیت و نحوه انجام آن […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 17 مرداد 1398

منظور از Domain Forwarding چیست ؟ منظور از Forward کردن دامنه ، ارجاع یک دامنه ثبت شده به دامنه یا آدرس URL دیگری می باشد. به عنوان مثال زمانی نام دامین شما Domain.comاست و کاربر Domain.irرا وارد نماید در صورتی که دامین دوم یعنی Domain.irرا ثبت کرده و آنرا به عنوان Domain Forwardinتعریف کرده باشید […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 16 مرداد 1398
Translate »