نامگذری روز ملی ایمنی دربرابر زلزله

روز پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده‌است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 22 آبان 1397
fa_IRPersian