در ابتدای سال ۲۰۱۷، فاکتورهای جدیدی آغاز به کار کردند و مطمئناً این فاکتورها در سال ۲۰۱۸ برجسته‌تر نیز خواهند بود. در این مطلب به بررسی هفت پارامتری که در سال ۲۰۱۸ گسترده‌تر و مهم‌تر خواهند شد، می‌پردازیم. جستجوی صوتی و دستیار دیجیتال تکنولوژی جستجوی صوتی فرصت بزرگی را برای تغییر روند پردازش اطلاعات ایجاد کرده است.