روز نیروی هوایی

یکی از گام های بلندی که در جریان انقلاب موجب ریشه کن ساختن حکومت پهلوی شد، حرکت متهورانه ی نظامیان نیروی هوایی در 19 بهمن 1357 بود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 24 آبان 1397
×