13 مهر – روز نیروی انتظامی

تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است. در کشور ما، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 11 دی 1397
×