حکیم جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید نظامی گنجوی شاعر معروف ایرانی در قرن ششم ه.ق در سال ۵۳۰ هجری در گنجه دیده به جهان گشود.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 28 آبان 1397