روز کشتی

پنجم شهریور زادروز جهان پهلوان تختی، به عنوان روز ملی کشتی در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 5 دی 1397
×