کد رنگ خاکستری

رنگ خاکستری gray خاکِستَری به هرگونه طیف از رنگ‌های میان سیاه و سفید گفته می‌شود. در کل به رنگ سیاه ، سفید ، و پرده‌های گوناگونِ خاکستریِ میان آن دو ، رنگ‌های خنثی گفته می‌شود. خاکستری نماد عقل است، چون مغز از ماده خاکستری تشکیل شده است. خاکستری نماد بی طرفی و عدم وابستگی است. افرادی که به این رنگ علاقه دارند ، بسیار اهل عمل و آرام هستند و دوست ندارند توجه‌ها […]

×