کالیبره بودن مانیتور یعنی چه ؟

طراحان گرافیک قبل از ارسال کار به چاپخانه از کالیبره بودن مانیتور اطمینان حاصل کنید.بعضی وقتها کاری را به چاپخانه می فرستیم و بعد از در آمدن کار می بینیم که کار با چیزی که در مانیتور می بینیم خیلی فرق دارد و کلا متفاوت است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 15 آبان 1394
×