قوانین CSS

CSS ها ساختارهای ساده ای دارند و از تعدادی کلمات کلیدی انگلیسی برای مشخص کردن ویژگیهای مختلف در طراحی استفاده می کنند. یک CSS از تعدادی قوانین تشکیل شده.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 22 تیر 1398
×