راهکارهای تبلیغات و بازاریابی کافه

از جمله موارد مهم و قابل توجه در تبلیغات و بازاریابی کافه توجه به موارد زیر و تقویت آن است :1- جذب مشتری 2- ارائه کیفیت و جلب رضایت مشتریان 3- ترغیب و حفظ مشتریان وفادار

  • اپراتور شماره 2 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 27 اردیبهشت 1403
×