4شهریور-روز کارمند

کارمند کسی است که به ازای انجام کار فکری در دستگاهی اداری، حقوق دریافت می‌کند و بناست که به طور درازمدت اشتغال داشته باشد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 2 دی 1397
×