تفاوت کارتریج های جوهر و تونر چیست؟

جوهر و تونر دو نوع متفاوت کارتریج پرینتر هستند که هر کدام مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. کارتریج های جوهر مایع هستند و برای پرینترهای جوهرافشان استفاده می شوند و کارتریج های تونر به صورت پودر هستند و برای پرینترهای لیزری به کار گرفته می شوند.

×