چاپ لیزر

چاپ لیزری چیست ؟ در چاپ لیزری ، چاپگر اطلاعات موجود در کامپیوتر را به صورت کلمات و تصاویر و با استفاده از اشعه لیزر ، اثر جوهر را روی سطح خروجی ( کاغذ ) هدایت کرده و حاصل را به عنوان خروجی می دهد .چاپ‌ ‌لیزر تکنولوژی است که مواد مناسب برای انجام کار […]