متن پیام تسلیت

خبردرگذشت            عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باورمی‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم ورضا نیست ،خداوند قرین رحمتش فرماید
 
 

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 17 فروردین 1393
Translate »