معیارهای انتخاب دومین چیست؟ برای انتخاب یک نام دامنه مناسب معیارهایی را باید در نظر داشته باشید که در موفقیت وب‌سایت شما بسیار مؤثر خواهند بود، در این قسمت سعی شده تا به نکات مهمی که در انتخاب نام دامنه مناسب باید در نظر داشته باشید اشاره شود: پسوند آن مناسب با نوع فعالیت وب‌سایت […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 20 مرداد 1398

انتخاب پسوند های دامین : انتخاب پسوند برای یک آدرس اجباری است ، پسوند را می توان از میان گزینه های موجود و با توجه به نوع یا محل فعالیت انتخاب نمود. پسوندهای مجاز و معتبر در واقع پسوندهایی می باشند که توسط کمیته مخصوص تایید و تصویب پسوندها یعنی ICANN تایید شده باشند. – […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 19 مرداد 1398
×