معیارهای انتخاب دومین چیست؟ برای انتخاب یک نام دامنه مناسب معیارهایی را باید در نظر داشته باشید که در موفقیت وب‌سایت شما بسیار مؤثر خواهند بود، در این قسمت سعی شده تا به نکات مهمی که در انتخاب نام دامنه مناسب باید در نظر داشته باشید اشاره شود: پسوند آن مناسب با نوع فعالیت وب‌سایت […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 20 مرداد 1398