این مقاله بران است که تأثیر برچسب (لیبل) بروی قصد خرید مصرف‌کننده و تأثیرات بروی عوامل اقتصادی و اجتماعی و انواع لیبل و چاپ آن را تحلیل می‌کند.

این‌یک واقعیت است که رقابت بین کالاها و خدمات روزبه‌روز بیشتر شده و شرکت‌ها تلاش می‌کنند که متفاوت از دیگر شرکت‌ها باشند و همچنین مصرف‌کننده‌هایی که به اطلاعاتی بیشتر در مورد محصولاتی که قصد خرید دارند احتیاج دارند که با متنوع شدن محصولات دستیابی به این اطلاعات پیچیده‌تر شده و مصرف‌کننده خواستار یک محصول با هویت در بازار موفق است ازاین‌رو برچسب یا لیبل یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که باعث تبعیض بین محصولات شده است.

×