اس ام اس تاسوعا و عاشورا

نام معشوق مبر نزد من از عشق مگو
عشق دیریست که در پیچ و خم عباس است
هر چه داریم همه از کرَم عباس است
خلقت جنت حق لطف کرم عباس است

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 10 مهر 1394
پیامک پیشواز ماه محرم

 صداي دسته ي زنجيرزن، غمي در من
و شعله مي کشد اکنون جهنمي در من
شب است و از همه سو خيمه مي زند اندوه
که تا بنا شود از نو محرّمي در من

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 10 مهر 1394