سوالات امتحان چاپ ماشینی

1- کدام یک از مراحل از مراحل پس از چاپ است؟

الف – کنترول کیفیت بنوع پوشش ج- نوع مرکب مصرفی د – نوع کاغذ مصرفی

2- در مرحله کنترول رنگ کدام یک از عناوین زیر را مورد توجه قرار میدهیم ؟

الف – مدیریت رنگ ب شکل ترام ج – وضوح رنگ د- لاغری ترام

3- در مرحله کنترل هم پوشانی به کدام یک ازعناویت زیرباید توجه کرد ؟

الف – ریجستر شدن عکس،ب- ریجستر شدن کار ج- ریجستر شدن کار ، پشت زدن د – چاقی ترام، دوتایی شدن کار

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 8 بهمن 1394