روز جهانی گرافیک در سال ۱۹۹۵،روز 27 آوریل، سالگرد تأسیس آیکوگرادا ، به عنوان روز جهانی گرافیک انتخاب شد. این روز فرصتی برای شناختن طراحی ارتباطاتی  و نقش آن در جهان می باشد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 25 آذر 1397

معرفی برنامه های ساخت لوگو سالانه برنامه ها ساخت لوگو زیادی تولید میشود که هرکدام نواقص زیادی دارند البته نکته های مثبت زیادی هم در این نرم افزار ها وجود دارد اما من به شخصه استفاده از نرم افزار هایی که به صورت اماده لوگو هایی به شما تحویل میدهند را پیشنهاد نمیکنم ! برنامه […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 27 تیر 1397

لوگو یا آرم تنها یک تصویر نمی باشد بلکه تجسم یک سازمان – از محیط کاری، پرسنل آن، و آرمان های آن شرکت یا سازمان می باشد. طراحی لوگو و طراحی آرم به عقیده اکثر متخصصین، یکی از مهمترین حوزه های طراحی و در نیتجه یکی از دشوارترین حوزه های طراحی می باشد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 آبان 1394

یک لوگو، بجای هزاران کلمه حرف خواهد زد 

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 آبان 1394

تکنیک ها و اختراعات گوناگونی در پیشرفت لوگو دخیل بوده اند. بعنوان مثال، موارد زیر در پیشرفت این صنعت دخیل بوده اند:

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 مهر 1394