اقتصاددانان براین باورند که در دوره رکود اقتصادی قرار داریم. دوره ای که در آن فروش و بازاریابی با مشکل جدی مواجه است و این وضعیت اقتصاد، تاثیرات فراوانی بر شرکت ها و فروش مجموعه ها گذاشته است.
اما کارشناسان بازاریابی معتقدند که اگر پیش بینی های لازم صورت گیرد و روند بازاریابی به صورت کامل و درست انجام شود، حتی در این دوران هم مجموعه ها می توانند به سود دهی مناسب دست یابند. اما عدم سود دهی مجموعه ها سبب بروز مشکلاتی از جمله افسردگی پنهان شده است که این مشکل، بازاریابی و فروش را دشوارتر می سازد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 4 دی 1395