سرویس های طلایی ارائه دهنده کلیه خدمات طراحی و چاپ انواع تقویم رومیزی ، دیواری ، اختصاصی ، سررسید های نفیس و ارگانیز ، سالنامه ،  انواع تقویم و تمامی پروژه های چاپ و صنایع وابسته ، این مجموعه با برخورداری از واحدهای طراحی / عکاسی صنعتی / چاپ / لیتوگرافی و صحافی مجموعه ای […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 24 آبان 1394

 

سرویس های طلایی ارائه دهنده کلیه خدمات طراحی و چاپ انواع تقویم رومیزی ، دیواری ، اختصاصی ، سررسید های نفیس و ارگانیز ، سالنامه ،  انواع تقویم و تمامی پروژه های چاپ و صنایع وابسته ، این مجموعه با برخورداری از واحدهای طراحی / عکاسی صنعتی / چاپ / لیتوگرافی و صحافی مجموعه ای پیشرو در زمینه های مختلف تبلیغاتی است .

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 آبان 1394

تقویم یکی از ماندگارترین و پراستقبال ترین هدایای تبلیغاتی محسوب میگردد.
تقویم میتواند به حالات گوناگون تهیه و طراحی شود ولی به استثنا موارد فانتزی تقویم به سه حالت عمده طراحی و ارائه میشود:
1-رومیزی
2-دیواری
3-کتابی

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 آبان 1394

سرویس های طلایی ارائه دهنده کلیه خدمات طراحی و چاپ اختصاصی سررسید های نفیس و ارگانیز ، سالنامه ،  انواع تقویم و تمامی پروژه های چاپ و صنایع وابسته ، این مجموعه با برخورداری از واحدهای طراحی / عکاسی صنعتی / چاپ / لیتوگرافی و صحافی مجموعه ای پیشرو در زمینه های مختلف تبلیغاتی است […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 15 آبان 1394

تقویم میتواند به حالات گوناگون تهیه و طراحی شود ولی به استثنا موارد فانتزی تقویم به سه حالت عمده طراحی و ارائه میشود:

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 27 مهر 1394