۱ بهمن – زادروز فردوسی، استاد سخن

اول بهمن ماه سال ۳۱۹ هجری شمسی، روزی است که در آن «حکیم ابوالقاسم فردوسی» حکیم سخن، حکیم توس و استاد سخن پا به عرصه وجود گذاشت.

 

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 آبان 1397
×