روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌ است هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار میگردد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 26 آذر 1397
×