این نوع روش در حقیقت روشی است که در آن فرم حامل اطلاعات با فرم یا سطح چاپ شونده هیچگونه تماس فیزیکی برقرار نکرده و در ارتباط تماسی با هم نیستند. در این روش چاپ معمولا از انواع روش های عکاسی، انعکاس، مرکب های پودری یا مایع که مخصوص همان روش چاپ است استفاده میگردد. […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 6 دی 1395