اس ام اس تاسوعا و عاشورا

نام معشوق مبر نزد من از عشق مگو
عشق دیریست که در پیچ و خم عباس است
هر چه داریم همه از کرَم عباس است
خلقت جنت حق لطف کرم عباس است

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 27 مرداد 1402
×