1- لینک ها: دوری از مخفی کردن و فروش لینک ها: ایجاد لینک های غیر قابل دیدن یا invisible ، به این معناست که شما به صفحه ای لینک میدهید ولی برای کاربران قابل مشاهده نیست. جلوگیری از نمایش داده شدن لینک ها به کاربران میتواند برای سایت شما مشکل ایجاد کند. همینطور خرید و […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 13 شهریور 1398

موتورهای جستجوگر، با تولید اینکسهایی از صفحاتی که در اینترنت وجود دارند، کار می کنند و در آغاز کار، آنها تنها با صفحات استاتیک سر و کار داشتند. با ظهور صفحات دینامیک، که غالبا با استفاده از دیتابیس های محرمانه ای تولید می شوند، محتویات، برای آنها مخفی می باشد. تا زمانیکه محتویات دینامیک، به […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 4 مرداد 1398

زمان پیدایش دقیق صفحات دینامیک و استفاده از آنها در سایت ها، بدرستی مشخص نیست چراکه درک دقیق، تنها پس از همه گیر شدن یک پدیده حادث می شود. بعنوان مثال، از HTTP از سال 1990 میلادی تا هم اکنون، استفاده می شود ولی HTML، تنها از سال 1996 بعنوان استانداردی در آمد. استفاده از […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 4 مرداد 1398

<h1>صفحه داینامیک</h1> یک صفحه دینامیک در یک سایت، صفحه ای است که برای هر بار بازدید، می تواند اطلاعات تازه و متفاوتی (هم محتوا و هم قالب) را ارائه دهد.محتوا و قالب صفحات با زمان تغییر می کنند در نتیجه چنین صفحاتی، بصورت استاتیک نمی باشند. <h1>مشخصه های مربوط به صفحات دینامیک</h1> صفحات استاتیک، بدین […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 3 مرداد 1398
×