یکی از نمایندگان فروش شرکت کوکاکولا، مایوس و نا امید از خاورمیانه بازگشت.دوستی از وی پرسید: «چرا در کشورهای عربی موفق نشدی؟»

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 20 مهر 1394