متن شعر ترحیم مادر

مادرم
دیده به سویت نگران است هنوز
غم نادیدن تو بار گران است هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 17 فروردین 1393
×