در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌ است هر سال در این روز آیین‌های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاهها و نهادهای پژوهشی برگزار میگردد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 26 آذر 1397

اول بهمن ماه سال ۳۱۹ هجری شمسی، روزی است که در آن «حکیم ابوالقاسم فردوسی» حکیم سخن، حکیم توس و استاد سخن پا به عرصه وجود گذاشت.

 

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 آبان 1397