آنچه سفارش مي‌دهيم و آنچه مي‌گيريم‌
آخر‌ ماجرا‌ به‌ <ته‌ فرم>‌ ختم‌ مي‌‌شود!

ته‌فرم‌ در‌ صحافي‌ها،‌ اصطلاح‌ رايجي‌ است.‌ معني‌ آن‌ به‌ زبان‌ ساده،‌ ته‌مانده‌هاي‌ بعضي‌ فرم‌هاست‌ كه‌ تعدادشان‌ از‌ فرم‌هاي‌ ديگر‌ اندكي‌ بيشتر‌ باشد،‌ به‌ طوري‌كه‌ پس‌ از‌ ترتيب‌ تعدادي‌ كتاب‌ يا‌ مجله،‌ ديگر‌ با‌ فرم‌هاي‌ باقيمانده‌ نتوان‌ يك‌ جلد‌ ديگر‌ صحافي‌ كرد.‌ براي‌ مثال‌ اگر‌ كتابي‌ 160‌ صفحه‌اي‌ داراي‌ 10‌ فرم‌ باشد‌ و‌ در‌ تيراژ 5000‌ نسخه‌ چاپ‌ شده‌ باشد،‌ ممكن‌ است‌ در‌ پايان‌ كار‌ در‌ تيراژ‌ 4850‌ تا‌ 4950‌ جلد‌ از‌ صحافي‌ بيرون‌ بيايد،‌ در‌ حالي‌ كه‌ از‌ فرم‌ يك،‌ 25‌ عدد،‌ از‌ فرم‌ دو،‌ 30‌ عدد‌ و‌ مثلا‌ از‌ فرم‌ 10‌ هيچ‌ عدد‌ باقي‌ مانده‌ باشد.‌ بدين‌ ترتيب‌ امكان‌ توليد‌ يك‌ كتاب‌ ديگر‌ وجود‌ ندارد.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 2 بهمن 1394

به اهتزاز در آوردن پرچم یک برند آرمان های آن مجموعه را نمایان خواهد نمود. سرویس های طلایی در زمینه تولید و چاپ انواع پرچم فعالیت داشته و با استفاده از روش های نوین و بهترین کیفیت در زمینه چاپ روی پرچم محصولی به شما ارائه خواهد داد که قابل رقابت بوده و از هر […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 21 فروردین 1393