سرعت سایت سرعت صفحه یا Page speed چیست؟ سرعت سایت سرعت صفحه، معیاری برای سنجش است، که بدانیم محتوای صفحه با چه سرعتی بارگذاری (Load) می‌شود. سرعت صفحه معمولاً با دو مشخصه تعریف می‌شود: زمان بارگذاری صفحه: زمانی که طول می‌کشد تمام محتوای یک صفحه‌ی سایت به‌طور کامل بارگذاری شود. زمان اولین بایت: مدت‌زمانی که […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 23 شهریور 1398
×