سال 1401 نماد چیست؟ لحظه تحویل سال 1401

سال 1401 سال چه حیوانی است ؟ حیوان سال 1401 چیست؟ نماد سال 1401 ببر میباشد. یک ببر همواره عاشق رهبری و پیشرو بودن است، ببر به سردمداری علاقمند است و همیشه اولین کسی است که شعار پویایی را می دهد. ببر یکی از حیوانات درنده و وحشی در جنگل ها می باشد که با […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 5 اسفند 1400
×