1 آبان – روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان ماه در تقویم کشورمان روز ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده ، اگر چه در تقویم جهانی 20 اکتبر مقارن 28 آبان ماه، روز جهانی آمار است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 12 دی 1397
×