اگر می خواهید از کدهای HTML سر در آورید و آنها را براحتی تولید و ویرایش نمایید، باید پیش از شروع به کار، به چند نکته توجه داشته باشید. HTML زبانی است که از زبان XML مشتق شده است و اساسا از قوانین آن پیروی می کند. HTML زبانی است که آجرهای آن را تگ […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 26 تیر 1398