مناسبت های زیست محیطی سال 1403

‍ ‍# تقویم سالانه ی زیست محیطی فروردین 2 فروردین : روز جهانی جنگل­ها ( 21مارس ) 3 فروردین : روز جهانی آب ( 22مارس ) 4 فروردین : روز جهانی هواشناسی ( 23مارس ) 4 فروردین : روز جهانی خرس ( 23مارس ) 11 فروردین : ساعت زمین ( 30 مارس ) ( آخرین […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 12 دی 1402
مناسبت های زیست محیطی سال 1402

‍ ‍# تقویم سالانه ی زیست محیطی فروردین ۱ فروردین : روز جهانی جنگل ها۲ فروردین : روز جهانی آب۴ فروردین : روز ساعت زمین۱۳ فروردین : روز طبیعت۱۵ فروردین : روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی اردیبهشت ۲ اردیبهشت : روز جهانی زمین پاک۴ اردیبهشت : روز جهانی پنگوئن۱۰ اردیبهشت : روز ملی خلیج […]

  • اپراتور شماره 2 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 17 فروردین 1401
×