“۲۳ الی ۲۹ ماه آپريل برای اولين بار توسط سازمان ملل به عنوان هفته ” ايمنی راه‌‏ها ” نامگذاری شده است. سازمان ملل با تعيين شعار “امنيت راه ها اتفاقی نيست” به دنبال افرايش آگاهی در ميان کشورهای جهان است که می توان با تصميماتی هر چند ساده امنيت جاده ها را افزايش داد به […]

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 25 آذر 1397

هنگامی که ناسا برنامه ی فرستادن فضانوردان به فضا را آغاز کرد با مشکل کوچکی روبرو شد

 

آنها دریافتند که…….

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 19 مهر 1394