چپ‌دستی به مفهوم تمایل طبیعی افراد در استفاده از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بویژه نوشتن است.

  • اپراتور شماره 1 چاپ و تبلیغات سرویس های طلایی
  • 2 دی 1397
Translate »